Sesja Rady w dniu poniedziałek, 24 czerwca 2019

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Czas publikacji: 169 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 02:27:59
Liczba odtworzeń: 183

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zatwierdzenie porządku sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
4.Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lędzinach za rok 2018.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2019.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2019-2029.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Imielin.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chełm Śląski.
10.Stanowisko Rady Powiatu w sprawie petycji dot. planowanej eksploatacji przez KWK Piast-Ziemowit ze złoża "Imielin-Północ".
11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w maju 2019 r.
12.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
13.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.
14.Informacje i oświadczenia radnych.
17:2915.Zamknięcie sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad