XXI Sesja Rady w dniu wtorek, 29 grudnia 2020 r.

Rada Gminy Miedźno
Czas publikacji: 199 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:59:16
Liczba odtworzeń: 333
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:081.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
12:162.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
12:223.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno
12:264.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów
12:315.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032
12:336.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2021 rok
12:357.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa na 2021 rok
12:378.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
12:529.Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2021 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
13:0310.Wolne wnioski
13:0411.Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy
pokaż cały porządek obrad