Sesja Rady w dniu poniedziałek, 21 grudnia 2020

Rada Gminy Jabłonna
Czas publikacji: 8 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:32:09
Liczba odtworzeń: 30
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji.
14:162.Przedstawienie porządku obrad.
14:183.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:304.Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)Gminy Jabłonna na lata 2021-2039.
1.przedstawienie projektu WPF Gminy Jabłonna na lata 2021-2039,
2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie WPF Gminy Jabłonna na lata 2021-2039,
3.przedstawienie opinii Komisji Budżetowej o projekcie WPF Gminy Jabłonna na lata 2021-2039,
4.głosowanie w sprawie projektu WPF Gminy Jabłonna na lata 2021-2039,
15:335.Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2021.
1.przedstawienie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2021,
2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o uchwale budżetowej Gminy Jabłonna na 2021 rok,
3.przedstawienie opinii Komisji Budżetowej o uchwale budżetowej Gminy Jabłonna na 2021 rok,
4.głosowanie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2021 rok,
15:386.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Jabłonna.
15:427.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039.
15:448.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna.
15:479.Podjęcie uchwały w sprawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 roku.
15:5210.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1269/27 położonej we wsi Jabłonna.
15:5611.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 100/8 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska.
16:0312.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno-zachodniej części wsi Boża Wola.
16:0613.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulicy Granitowej i Kwarcowej w Trzcianach.
16:1114.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północnej części Janówek Drugi.
16:2515.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowej części wsi Dąbrowa Chotomowska.
16:3216.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Jabłonna nr L/442/20006 z 22 marca 2006.
16:3417.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji merytorycznych Rady Gminy Jabłonna na rok 2021.
16:4818.Sprawozdania i informacje.
16:551.Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
17:112.Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
17:1119.Odpowiedź na interpelację zgłoszoną podczas poprzedniej sesji.
17:1220.Interpelacje i zapytania radnych.
17:3521.Wolne wnioski i zapytania radnych.
17:3522.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad