Sesja Rady w dniu wtorek, 29 grudnia 2020 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 624 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:54:28
Liczba odtworzeń: 807
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad
2. Omówienie projektu budżetu Gminy Słupsk na rok 2021.
3. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2021-2031.
4. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu Gminy Słupsk na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk.
5. Podjęcie uchwał:
a) druk Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2021-2031.
b) druk Nr 2 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2021 rok.
6. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie pozostałych uchwał.
a)Druk Nr 3_w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2021
b) Druk Nr 4_ w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Słupsk
c) Druk Nr 5_ w sprawie planu pracy Rady Gminy Słupsk
d) Druk Nr 6_w sprawie przejęcia przez Gminę Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Słupsk
e) Druk Nr 7 _w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)
f) Druk Nr 8_ w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2020 rok
g) Druk Nr 9_ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XVI/165/2019 z dnia 17 grudnia 2019
h) Druk Nr 10_w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
i)Druk Nr 11_w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej
j)Druk Nr 12 _w sprawie uchylenia Uchwały nr XIX/204/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2020-2023, będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. i „Wodociągów Słupsk” Spółka z o.o.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad