XIII Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 24.06.2019 r.

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 336 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:48:10
Liczba odtworzeń: 497
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
14:112.Przyjęcie porządku obrad.
14:133.Przyjęcie protokołu z XI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
14:214.Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
14:465.Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
a)dyskusja
15:036.Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.
15:03a)dyskusja
7.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
15:10a)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów polożonych na terenie gminy Rogoźno,
15:12b)wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 150/31, 150/42, 150/54 i 150/60 - obręb Nienawiszcz
15:14c)wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1518/10 i 1519/6, położonych w Rogoźnie przy ul. Kościuszki w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
15:16d)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
15:22e)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skaład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno.
15:25f)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
15:28g)upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników,
h)uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno,
15:53i)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok,
15:55j)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2037.
16:028.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:039.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
16:0710.Interpelacje i zapytania radnych.
16:1411.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:5012.Wolne głosy i wnioski.
16:5113.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad