XII Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 17.06.2019 r.

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 336 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:45:49
Liczba odtworzeń: 445
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

19:371.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie quorum
19:382.Przyjęcie porządku obrad
3.Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:
20:03a)zmian w budżecie gminy Rogoźno na 2019 rok,
20:04b)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2037
20:054.Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał
20:225.Wolne wnioski i informacje
20:226.Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad