XX Sesja Rady w dniu wtorek, 15 grudnia 2020 r.

Rada Gminy Miedźno
Czas publikacji: 199 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 03:07:48
Liczba odtworzeń: 280
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:071.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
12:102.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
12:123.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Miedźno
12:134.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Miedźno
12:205.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno
12:366.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miedźno
12:447.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
14:038.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok
14:099.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032
14:2810.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
14:3011.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
15:1212.Wolne wnioski
15:1213.Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy
pokaż cały porządek obrad