XXIII sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 grudnia 2020 godz.15.00

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 327 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:04:05
Liczba odtworzeń: 401
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:141.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności
15:222.Przedstawienie porządku obrad
15:223.Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji odbytej w dniu 24 listopada 2020 r.
15:224.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
15:335.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym
15:386.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:407.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020-2026
15:428.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020
15:439.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
15:5010.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021 – 2026
15:5511.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na 2021 rok
15:5612.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2021 r
15:5813.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2021
15:5814.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowice
15:5915.Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości gruntowej położonej na terenie Pawłowic
16:0016.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023
16:0117.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
16:0218.Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowice na lata 2021 – 2025.
16:0319.Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
16:0520.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XXII/210/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo Osiedle Pawłowice oraz nadania statutu.
16:0721.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XXIX/343/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krzyżowice
16:0822.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2021 rok
16:0923.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na 2021 rok.
16:1024.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2021 rok
16:1125.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pawłowice na 2021 rok
16:1326.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady
16:1327.Wolne głosy i wnioski
16:1428.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad