XVI Sesja Rady Gminy Kalinowo - 30 grudnia 2020 r.

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 51 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:17:44
Liczba odtworzeń: 114
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:121.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
10:122.Przyjęcie porządku obrad.
10:123.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10:184.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10:215.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
10:23a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2021 rok,
10:25b) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2021 rok,
10:27c) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2021 rok,
10:28d) zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok,
10:30e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2021 – 2030,
10:47f) uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2021 rok.
10:50g) powierzenia Powiatowi Ełckiemu realizacji zadania z zakresu prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli.
10:52h) rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Ocean w dniu 09 grudnia 2020 roku.
10:53i) rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Piotra Sterkowskiego w dniu 14 grudnia 2020 roku.
10:54j)rozpatrzenia petycji w interesie publicznym „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
11:047. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11:248. Wolne wnioski
11:249. Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad