IX Sesja Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2019

Rada Miejska w Wieliczce
Czas publikacji: 378 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:50:05
Liczba odtworzeń: 342
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:151.Otwarcie obrad.
15:222.Debata nad Raportem o stanie Gminy Wieliczka za 2018 rok.
15:253.Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka za rok 2018.
16:074.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wieliczka za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2018 rok.
16:085.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z tytułu wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2018 rok.
16:176.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce za 2018 rok.
16:227.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka.
16:538.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019.
16:569.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
16:5810.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Wieliczce obręb 1, stanowiącej własność osoby prawnej.
16:5911.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Wieliczce obręb 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego.
17:0312.Uchwała w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Wieliczce.
17:4513.Wystąpienia radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
18:0114.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
18:0115.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad