Sesja Rady w dniu środa, 19 czerwca 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 417 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:12:08
Liczba odtworzeń: 1386
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:391.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
17:512.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
17:541)określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat,
17:562)projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
19:403)zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 zprzeznaczeniem na składkę celową dla Związku Gmin Regionu Płockiego
19:434)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019 - 2036
19:515)zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2019 rok
19:536)uchylenia uchwały nr 55/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019r.
19:567)poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
20:484.Zapytania i wolne wnioski
20:485.Zakończenuie Obrad
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje