Sesja Rady w dniu środa, 16 grudnia 2020

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 170 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 04:47:26
Liczba odtworzeń: 272
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:221.Otwarcie obrad sesji.
10:272. Przedstawienie porządku obrad.
10:543. Część informacyjna.
10:554. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 25 listopada 2020 r.
11:135. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 – 2029.
11:136. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
12:317. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031.
12:318. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok.
12:379. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości do spółki Agencja Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach.
12:4210. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach projektu pn. „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
12:5611. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry.
13:0012. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2021-2023”.
13:3213. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry”.
14:4714. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie preferowanego wariantu przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Miasta Tarnowskie Góry.
14:5615. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2021 roku.
14:5716. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Tarnowskich Górach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje