IX sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 18.06.2019

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 622 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 02:34:11
Liczba odtworzeń: 767
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:042.Przedstawienie porządku obrad.
15:053.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Pawłowice z 04 czerwca 2019 r.
15:054.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:305.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
15:326.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16:267.Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:
16:28a)debata nad raportem
16:28b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pawłowice
17:038.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
17:03a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
17:10b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
17:10c)dyskusja,
17:12d)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
9.Absolutorium za 2018 rok:
17:20a)przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu   oraz działalności Wójta Gminy za rok 2018,
17:23b)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
17:26c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
17:27d)dyskusja,
17:29e)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice
17:3310.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
17:3311.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad