Lista obecności na posiedzeniu

XX Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą, 29 grudnia 2020

Rada Miejska w Czerwińsku nad Wisłą
Czas publikacji: 385 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:34:57
Liczba odtworzeń: 366
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:571.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
13:022.Przedstawienie porządku obrad.
13:033.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5.Informacja n/t projektu uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
6.Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.
7.Rozpatrzenie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2021 – 2024.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2021 - 2024.
9.Rozpatrzenie autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2021 r. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
13:5412.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2021 - 2028
13:5813.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
14:1714.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
14:1915.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.
14:2016.Głosowanie nad autopoprawką do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2021 – 2024.
14:2117.Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2021 - 2024.
14:2218.Głosowanie nad autopoprawką do projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021.
14:2219.Podjęcie Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021.
14:2320.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2021 r.
14:2421.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2021 - 2028
14:2522.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
14:2623.Wolne wnioski i informacje.
14:2824.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad