XXIX Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 30 grudnia 2020 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 263 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 03:43:16
Liczba odtworzeń: 321
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie sesji.
10:082.Ustalenie porządku obrad.
10:123.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
10:254.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10:295.Interpelacje i zapytania radnych.
10:316.Wnioski i oświadczenia radnych.
11:097.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2021-2024.
12:208.Uchwalenie budżetu powiatu na 2021 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:23a)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny, Miastu i Gminie Krotoszyn;
12:25b)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych Gminie Koźmin Wielkopolski i Miastu Sulmierzyce;
12:27c)przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2021 r.;
12:29d)zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.;
12:31e)zmiany uchwały nr XVII/112/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.
13:1910.Rozpatrzenie skargi na działania Starosty Krotoszyńskiego w zakresie funkcjonujących inwestycji w rejonie ulic Konstytucji, Masłowskiego, Fabrycznej i Benickiej w Krotoszynie.
13:2511.Pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
13:2512.Przedłożenie planów pracy Komisji na 2021 rok.
13:2813.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13:4814.Wolne głosy.
13:4815.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad