XXXVII Sesja Rady w dniu środa, 30 grudnia 2020

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 176 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:16:00
Liczba odtworzeń: 299
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
13:143. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Ełk.
13:294. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
13:435. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
14:026. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Ełk.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
14:041) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (nr rob. 262/2020 - AUTOPORAWKA,
14:042) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2020-2036 (nr rob. 260/2020),
14:053) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2020 r. (nr rob. 261/2020) AUTOPRAWKA,
14:064) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2021 rok (nr rob. 256/2020),
14:095) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2021 rok (nr rob. 257/2020),
6) zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg wniosków i Petycji (nr rob. 258/2020)
a) wybór Przewodniczącego Komisji.
14:107) wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego tj.: Romejki, uroczysko – dawna miejscowość” (nr rob. 259/2020),
14:158) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Sajzy, zwanego „Sajzy-ul. Mazurska” (nr rob. 243/2020).
14:169)zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przebiegu drogi ekspresowej Białystok-Ełk
14:178. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
14:179. Interpelacje i zapytania radnych.
14:1910. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad