Sesja Rady w dniu środa, 30 grudnia 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 335 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:36:29
Liczba odtworzeń: 473
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:261.Otwarcie sesji.
14:552. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.
14:563. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:064. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2019/2020.
15:085. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2021.
15:096. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2021.
15:107. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
15:128. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania zarządzania powiatową drogą publiczną
15:139. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
15:1410.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
15:1511.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Tyczyn.
15:1712. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
15:1813. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
15:1914. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:2315.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rzeszowskiego.
15:2416. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:3317. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:3518. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:4119. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad