Sesja Rady w dniu środa, 30 grudnia 2020

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 57 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:21:46
Liczba odtworzeń: 117
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:062. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:093.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
14:124.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
14:195. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2020-2040.
14:296. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.
14:327.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXII/237/2020 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2021.
14:358. Podjęcie uchwały w sprawie: dopłat do grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Zawoja w roku 2021.
14:379.Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
14:5410.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zawoja.
14:5611.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
14:5912. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
15:0013.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15:2214.Wolne wnioski.
15:2315.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad