XXXVII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 218 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:36:51
Liczba odtworzeń: 313
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
b)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023,
c)w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu grajewskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
6.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
7.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad