Sesja Rady w dniu środa, 30 grudnia 2020

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 333 dni temu
Długość nagrania: 01:31:24
Liczba odtworzeń: 568
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:211.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:242.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:273.Przyjęcie protokołu z sesji.
11:464.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:491)zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
11:522)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2020-2031
11:593)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2020 rok,
12:064)Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2021-2031,
12:265)uchwalenia budżetu na 2021 rok.
12:446.Zapytania i wolne wnioski.
12:447.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad