Sesja Rady - wtorek 29 grudnia 2020

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 265 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 09:43:29
Liczba odtworzeń: 973
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:161.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
10:382.Przyjęcie porządku obrad.
10:483.Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL i XLI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
10:494.Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.
5.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
10:56a)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
10:56b)zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno
10:58c)zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w istniejących budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rogoźno
11:34d)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020,
11:34e)zmian w WPF na lata 2020-2037.
11:42f)ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
6.Podjęcie uchwał okołobudżetowych:
12:08a)w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok,
12:20b)w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok, (ZAMK)
12:21c)w sprawie dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego,
12:25d)w sprawie okreslenia dotacji przedmiotowej na 2021 dla OSiR.
7.Podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037.
12:58a)przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037,
12:58b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,
12:59c)dyskusja nad projektem uchwały,
12:59d)głosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037:
12:59e)- głosowanie autopoprawek,
13:00f)- przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,
13:02g)głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037.
8.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2021.
13:10a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
13:10b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2021,
13:09c)odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,
13:09d)odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,
13:11e)przedstawienie stanowiska Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,
14:15f)dyskusja nad projektem budżetu,
14:15g)głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2021 rok:
14:35h)- głosowanie autopoprawek,
15:27i)- przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,
15:28j)- głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2021.
16:099.Sprawozdanie z działań inwestycyjnych w Gminie Rogoźno.
10.Przyjęcie uchwał w sprawach planów pracy:
16:42a)Rady Miejskiej,
16:46b)Komisji Rewizyjnej,
16:55c)Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,
16:58d)Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,
17:02e)Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
17:3811.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:4512.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
19:4913.Wolne głosy, wnioski i informacje.
19:4914.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Rogoźnie - najnowsze transmisje z obrad

26 dni 15 godzin temu 259
117 dni 16 godzin temu 881
139 dni 16 godzin temu 1093
145 dni 13 godzin temu 807
173 dni 16 godzin temu 615
205 dni 3 godziny temu 535
205 dni 3 godziny temu 357
243 dni 14 godzin temu 1763
Pokaż wszystkie transmisje