Sesja Rady w dniu czwartek, 30 maja 2019

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 419 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 08:15:19
Liczba odtworzeń: 345
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:181.Otwarcie Sesji.
16:422.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
4.Podjęcie Uchwał:
16:571)w sprawie uchwalenia komisj doraźneji
17:252)w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 9.150.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 roku
17:273)w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 9.151.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 roku
21:534)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda, na terenie gminy Radzymin – część A
21:545)w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Radzymina dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Radzymin
21:596)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
22:087)w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania częścią drogi wojewódzkiej (przebieg dawnej drogi krajowej nr. 8) w zakresie projektu i budowy parkingu P+R na terenie dawnej drogi S-8 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr. 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie
22:118)w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania częścią drogi wojewódzkiej (przebieg dawnej drogi krajowej nr. 8) w zakresie projektu i budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Radzymin na odc. od granicy z m. Marki do granicy istniejącego pasa drogi wojewódzkiej nr. 635 Al. Jana Pawła II
22:139)w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr. 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od nowo wybudowanego ronda (skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II oraz ul. Słowackiego) do ul. Pogonowskiego w m. Radzymin w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odcinku od km 3+148 do km 4+364”.
22:1410)w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
22:2311)w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Cegielnia
22:2412)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
23:3013)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin
23:3114)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin
23:3115)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin
23:3216)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin
23:3217)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin
23:3218)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin
23:3319)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin
23:3320)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin
23:3421)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicielki działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin
23:3422)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicielki działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin
23:3423)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicielki działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin
23:3524)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin
23:3525)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicielki działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin
23:3526)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin
23:3627)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin
23:505.Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami
23:576.Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji
00:197.Wolne wnioski i informacje
pokaż cały porządek obrad