Sesja Rady w dniu czwartek, 22 listopada 2018

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 555 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:32:46
Liczba odtworzeń: 492
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Strzałkowo, poprzedzone ewntualnym wręczeniem zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Strzałkowo.
4.Stwierdzenie quorum.
5.Uchwalenie porządku obrad.
6.Wybór Przewodniczącego Rady:
a)wybór komisji skrutacyjnej;
b)zgłaszanie kandydatów;
c)przeprowadzenie głosowania;
7.Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
8.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Strzałkowo.
a)wybór komisji skrutacyjnej;
b)zgłaszanie kandydatów;
c)przeprowadzenie głosowania;
9.Ustalenie składów osobowych komisji problemowych
a)Komisja Rewizyjna
b)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
c)Komisja Budżetowa
d)Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
e)Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
f)Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
10.Dyskusja – wolne wnioski.
11.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad