XXIV Sesja Rady Gminy Białopole - 29.12.2020

Rada Gminy Białopole
Czas publikacji: 213 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:51:20
Liczba odtworzeń: 367
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
a)Wniosek formalny o nieodczytywanie treści uchwał
4.Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok:
a)zapoznanie z opiniami stałych komisji i RIO dotyczącymi projektu budżetu
b)dyskusja
c)podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
d)podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole"
6.Przyjęcie planów pracy stałych komisji i rady gminy na rok 2021.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
9.Wolne wnioski i zapytania radnych.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad