XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 29 grudnia 2020

Rada Powiatu Ostrowskiego
Czas publikacji: 545 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:25:51
Liczba odtworzeń: 540
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:011.Otwarcie sesji.
12:012. Przedstawienie porządku obrad.
12:033. Przyjęcie Protokołu nr XXVI/2020 z sesji odbytej w dniu 8 grudnia 2020 roku.
12:034. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego na rok 2021.
12:065. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Gminą i Miastem Odolanów o przejęciu przez gminę zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla 15 osób w podeszłym wieku.
12:096. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/130/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2020, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr XIX/140/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, Nr XX/142/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/145/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, Nr XXIII/164/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Nr XXIV/172/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr XXV/176/2020 z dnia 28 października 2020 roku i Nr XXVI/183/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Ostrowskiego: Nr 435/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr 451/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, Nr 453/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, Nr 464/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 585/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, Nr 630/2020 z dnia 7 września 2020 roku, Nr 657/2020 z dnia 7 października 2020 roku, Nr 669/2020 z dnia 15 października 2020 roku, Nr 686/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku, Nr 718/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku i Nr 737/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku.
12:147. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12:168. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/129/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020-2029, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr XIX/141/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, Nr XX/143/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/146/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, Nr XXIII/165/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Nr XXIV/173/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr XXV/177/2020 z dnia 28 października 2020 roku i Nr XXVI/184/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 586/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku.
12:169. Interpelacje i zapytania radnych.
12:2510. Wolne głosy i wnioski.
12:2511.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad