Sesja Rady w dniu den 11 juni 2019

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 779 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 05:16:27
Liczba odtworzeń: 869
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:022.Stwierdzenie quorum radnych
16:053.Przyjęcie porządku obrad
16:054.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 21 maja 2019r.
19:315.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy:
17:24a)zapoznanie się z raportem o stanie Gminy
19:23b)debata
19:23c)podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania – projekt 1
21:026.Rozpatrzenie wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2018:
20:52a)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2018 rok
20:52b)zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Tarnowo Podgórne
20:52c)zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne
20:52d)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
20:52e)zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne o wykonaniu budżetu za rok 2018
20:54f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
20:58g)przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Tarnowo Podgórne
21:02h)wystąpienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
20:59i)dyskusja
20:59j)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt 2
21:01k)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2018 – projekt 3
21:147.Podjęcie uchwał w sprawie
21:12a)wysokości diet dla sołtysów - projekt 4
21:14b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - projekt 5
21:148.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
21:149.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
21:1410.Interpelacje i zapytania radnych
21:1411.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
21:1712.Wolne głosy, wnioski i informacje
21:1713.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje