XXIII Sesja Rady w dniu wtorek, 22 grudnia 2020

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 74 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:07:00
Liczba odtworzeń: 133
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
2.Wnioski do porządku obrad
3.Podjęcie uchwał:
a)uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2021-2024
b)uchwała w sprawie budżetu gminy na 2021 rok
c)uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Warta Bolesławiecka
d)uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka
e)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/247 i część dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
f)uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warta Bolesławiecka
g)uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2020 rok
h)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Warta Bolesławiecka
4.Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Warta Bolesławiecka za rok szkolny 2019/2020
5.Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2019
6.Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami
12:107.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Warta Bolesławiecka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje