X Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 12 czerwca 2019 r.

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 398 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:58:55
Liczba odtworzeń: 1373
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
09:05a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
09:05b)przyjęcie porządku obrad
09:06c)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - z 31 maja 2019r.
09:102.Trybuna obywatelska
09:283.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Sławno za 2018 rok - debata
09:314.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sławno wotum zaufania
09:575.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2018 rok
09:536.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
09:597.Wnioski radnych
09:598.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad