2020_12_21 - 31. sesja Rady

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 76 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:43:18
Liczba odtworzeń: 123
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie obrad sesji.
16:082.Stwierdzenie quorum.
16:093.Przyjęcie protokołu z XXX sesji RG Rokietnica, z dnia 30 listopada 2020 r.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:141)w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2036
2) w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2021 rok
16:17a)odczytanie opinii Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa o projekcie budżetu wraz z załącznikami
16:24b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej
16:34c)debata budżetowa
16:35d)głosowanie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2021 rok
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:371)w sprawie: Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie na lata 2021-2024
16:382)w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
16:393)w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024
16:414)w sprawie zmiany uchwały nr XLII/373/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zmienianej uchwałami Rady Gminy Rokietnica nr: XLVI/401/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku, LI/468/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., XIV/145/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, XVI/157/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku, XXXI/298/2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku, IV/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz XXIX/251/2020z dnia 26 października 2020 r.
16:435)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 r.
16:446)w sprawie: zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (Zespół Zamiejscowy w Pile)
16:467)w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2021
16:468)w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rokietnica
16:489)w sprawie: przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2020 r.
16:496.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

10 dni 4 godziny temu 17
10 dni 22 godziny temu 43
13 dni 22 godziny temu 28
13 dni 22 godziny temu 25
13 dni 22 godziny temu 26
13 dni 23 godziny temu 23
41 dni 19 godzin temu 70
41 dni 22 godziny temu 98
41 dni 22 godziny temu 57
Pokaż wszystkie transmisje