XXXV Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 18 grudnia 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 230 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:30:18
Liczba odtworzeń: 284
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg,
b)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
c)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.
6.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
7.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad