XXIII Sesja Rady Miasta Ustroń 17.12.2020

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 652 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:16:02
Liczba odtworzeń: 795
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:052. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXII sesji Rady Miasta.
14:053. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:064. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020- 2035.
14:065. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń.
14:126. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
14:137. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:298. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:329. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok.
14:5810. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035.
15:0111. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń.
15:0812. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025.
15:1113. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustroń.
15:1214. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
15:1215. Sprawy bieżące Miasta.
15:1716. Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:1817. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje