XV Sesja Rady Gminy Kalinowo - 27 listopada 2020 r.

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 69 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:42:33
Liczba odtworzeń: 123
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:151.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
12:172. Przyjęcie porządku obrad.
12:183. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
12:294. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
12:315. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Kalinowo o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
12:326.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalinowo w roku szkolnym 2019/2020
12:377. Informacja dotycząca stawek podatków i opłat, które będą obowiązywały w 2021 roku.
12:408. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
12:49a) przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030,
12:49c) zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok.
12:5510. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12:5511. Wolne wnioski.
12:5512. Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad