X Sesja Rady Powiatu Świeckiego - 5 czerwiec 2019

Rada Powiatu Świeckiego
Czas publikacji: 402 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:12:45
Liczba odtworzeń: 489
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:061.Otwarcie X sesji i stwierdzenie quorum.
14:062.Przyjęcie porządku obrad.
14:083.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/58/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
15:10a)przedstawienie sprawozdania,
15:11b)dyskusja.
15:115.Sprawy różne.
15:116.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad