Sesja Rady w dniu czwartek, 17 grudnia 2020

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 277 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:58:16
Liczba odtworzeń: 462
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

17:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
17:282.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie uchwał w sprawach:
17:37a)przekazania petycji do podmiotu właściwego
17:43b)rozpatrzenia skargi,
17:46c)zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryby ich pobierania,
17:48d)zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2021,
17:52e)wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej
17:55f)zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso,
17:59g)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020.
17:594.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Rogoźnie - najnowsze transmisje z obrad

26 dni 15 godzin temu 259
117 dni 15 godzin temu 881
139 dni 15 godzin temu 1093
145 dni 12 godzin temu 807
173 dni 16 godzin temu 615
205 dni 2 godziny temu 534
205 dni 2 godziny temu 357
243 dni 14 godzin temu 1762
Pokaż wszystkie transmisje