Sesja Rady w dniu czwartek, 17 grudnia 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 70 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 05:15:31
Liczba odtworzeń: 3640
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXIX Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
10:183.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXV/309/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 4/
10:224.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów. /DRUK NR 5/
10:275.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przejęcia od Powiatu Bełchatowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. /DRUK NR 3/
11:036.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 6/
12:137.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. /DRUK NR 7/
14:228.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 1/
14:519.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2021 rok. /DRUK NR 2/
10.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
11.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
12.Sprawy różne.
15:1813.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Bełchatowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje