XXIII Sesja Rady Gminy Białopole - 17.12.2020

Rada Gminy Białopole
Czas publikacji: 221 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:45:14
Liczba odtworzeń: 418
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
a)Wniosek formalny o nieodczytywanie treści uchwał
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białopole na 2021 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Białopole.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7.Wolne wnioski i zapytania radnych.
8.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad