XXXIV Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 listopada 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 232 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:39:11
Liczba odtworzeń: 309
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Przedstawienie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2006-2023” w latach 2018-2019.
6.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie,
b)w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. w Powiecie Grajewskim,
c)w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
d)w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu Grajewskiego,
e)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
f)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.
7.Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego dotyczące wykonania Studium Techniczno-Ekonomicznego-Środowiskowego drogi krajowej S16 na odcinku Ełk-Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
8.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad