XXXII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 15 grudnia 2020

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 350 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 05:05:25
Liczba odtworzeń: 545
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie obrad sesji.
16:092.Sprawdzenie kworum.
16:173.Przedstawienie porządku obrad.
18:144.Sprawy różne.
18:205.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
18:226.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagrodzenia inkaso.
18:237.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania inkaso.
18:248.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXII/159/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18:269.Uchwała w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Wasilkowa.
20:0810.Uchwała w sprawie skargi na Uchwałę Nr XXVI 246 20 Rady Miejskiej w Wasilkowie.
20:3511.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wytyczenia plaży wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie wsi Studzianki.
21:0612.Interpelacje i zapytania Radnych.
21:0713.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
21:1114.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad