Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu czwartek, 6 czerwca 2019

Rada Gminy Lubasz
Czas publikacji: 103 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:15:15
Liczba odtworzeń: 140

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
1)otwarcie i stwierdzenie qworum
2)wybór sekretarza obrad
3)przedstawienie porządku obrad
4)przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Lubasz
5)informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie VI sesji Rady Gminy Lubasz
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagradzania za inkaso
2)rozpatrzenia skargi
3)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
4)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2040
3.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Lubasz - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje