XXIV sesja Rady Gminy Rudniki cz.1

Rada Gminy Rudniki
Czas publikacji: 559 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:43:28
Liczba odtworzeń: 623
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Otwarcie sesji.
13:062.Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji.
13:063.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Rudniki.
4.Podjęcie uchwały:
13:07a)w sprawie przystąpienia do realizacji programu p.n. „Dostępna Szkoła”– projekt uchwały Nr XXIV/188/2020
13:11b)w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/315/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania oraz uchwały Nr XI/71/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku zmieniającej uchwałę Nr XL/315/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – projekt uchwały Nr XXIV/189/2020
13:13c)zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały Nr XXIV/190/2020
13:13d)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok- projekt uchwały Nr XXIV/191/2020
13:23e)w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 – projekt uchwały Nr XXIV/192/2020
13:36f)w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok – projekt uchwały Nr XXIV/193/2020
14:075.Zapytania i wolne wnioski.
14:086.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rudniki - najnowsze transmisje z obrad

27 dni 8 godzin temu 134
60 dni 7 godzin temu 182
96 dni 15 godzin temu 530
132 dni 6 godzin temu 684
179 dni 8 godzin temu 485
188 dni 7 godzin temu 356
209 dni 7 godzin temu 460
244 dni 7 godzin temu 404
286 dni 6 godzin temu 503
342 dni 8 godzin temu 549
363 dni 8 godzin temu 461
391 dni 7 godzin temu 588
Pokaż wszystkie transmisje