XII sesja RG Ełk, 04 czerwca 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 436 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:13:41
Liczba odtworzeń: 486
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2)zmian w budżecie gminy Ełk na 2019 rok
3)zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad