Lista obecności na posiedzeniu

[KADENCJA 2018-2023] IX Sesja Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, 23 maja 2019

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
Czas publikacji: 105 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:35:10
Liczba odtworzeń: 124

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
16:373. Wnioski w sprawie porządku obrad.
16:394. (Druk Nr 133) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
16:425. (Druk Nr 134) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
16:476. (Druk Nr 128) Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
16:567. (Druk Nr 129) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
16:588. (Druk Nr 130) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17:069. (Druk Nr 131) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
17:0810. (Druk Nr 132) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/159/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
17:3311. Interpelacje i zapytania radnych.
18:0112. Wolne wnioski.
18:0313. Sprawy organizacyjne.
18:0614. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje