IX Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 31 maja 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 273 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 02:24:16
Liczba odtworzeń: 259
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:151.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej.
12:152. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej.
12:183. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
12:334. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
13:425. Sprawy samorządowe.
13:456. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oławskiego.
13:547. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
13:558. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
13:569. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jelcz-Laskowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Jelcz-Laskowice.
14:0710. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice – „MPZP Hirszfelda – Wschód”.
14:0711. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
14:1512. Informacja dotycząca przygotowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz obiektów rekreacyjno-sportowych do sezonu letniego w roku 2019.
14:1813. Wolne wnioski.
14:2914. Komunikaty organów Gminy.
14:3015. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad