VII sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 31 maja 2019 r.

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 231 dni 7 godzin temu
Dłuugość nagrania: 02:00:20
Liczba odtworzeń: 229
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
13:032.Przyjęcie porządku obrad.
14:023.Przedstawienie przez Burmistrza Solca Kujawskiego Raportu o stanie Gminy Solec Kujawski za 2018 rok.
14:054.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania.
14:075.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2018 rok.
14:376.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2018 rok.
14:447.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020”.
14:468.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
14:489.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy.
14:5510.Wolne głosy i wnioski.
14:5611.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad