XXII sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 listopada 2020 godz.15.00

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 356 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:50:00
Liczba odtworzeń: 394
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:391.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:392.Przedstawienie porządku obrad.
15:403.Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji odbytej w dniu 20 października 2020 r.
15:404.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:405.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
15:406.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:407.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020-2026.
15:418.Podjęcie uchwały w sprawie miany uchwały Nr XIII/116/2020 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020.
15:429.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice.
15:4310.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
15:4411.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Krzyżowicach przy ul. Orlej.
15:4512.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/347/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
15:4713.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących zmian w statutach sołectw Krzyżowice oraz Osiedle Pawłowice.
15:4714.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
15:4715.Wolne głosy i wnioski.
16.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad