Sesja Rady w dniu środa, 25 listopada 2020

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 566 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 04:34:03
Liczba odtworzeń: 604
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
10:302. Przedstawienie porządku obrad.
10:433. Część informacyjna.
10:454. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 października 2020 r.
11:145. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok wraz z przedstawieniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031.
12:086. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 – 2029.
12:097. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
12:498.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach i pokrycia akcji wkładem pieniężnym.
13:029. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/159/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1 września 1939 r., w których wykonano remont: elewacji, fundamentów, dachu lub wykonano roboty budowlane polegające na ich dociepleniu.
13:0510. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/194/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
13:1811. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2021 rok.
13:2212. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2021”
13:2613. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej pod nazwą Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO.
13:5214. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
14:0015. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Tarnowskie Góry.
14:3216. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic J. Korola, Kruczej i Grunwaldzkiej.
14:3417. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
14:3418. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Tarnowskich Górach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje