IX Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 31 maja 2019 r.

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 441 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:23:03
Liczba odtworzeń: 524
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Sprawy organizacyjne
a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
b)przyjęcie porządku obrad
c)przyjęcie protokołów z poprzednich sesji - z 25 kwietnia 2019r. oraz uroczystej z 18 maja 2019r.
09:112.Trybuna obywatelska
09:193.Podjęcie uchwał
09:12a)podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok
09:14b)podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sławno
09:15c)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Sławno"
d)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
09:16e)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
09:17f)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławna dla cmentarza i jego strefy ochronnej
09:18g)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Miasta Sławna w rejonie ulicy Kościelnej
09:214.Wnioski radnych
09:225.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad