Lista obecności na posiedzeniu

VIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2019

Rada Miejska w Wieliczce
Czas publikacji: 109 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 04:20:50
Liczba odtworzeń: 131

Porządek obrad posiedzenia

15:381.Otwarcie obrad.
15:422.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka
17:373.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
18:004.Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez gminę Wieliczka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
18:035.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowych, obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminie Wieliczka
18:056.Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
18:077.Uchwała w sprawie nadania nazwy dla ronda
18:128.Uchwała w sprawie nadania nazwy dla ronda
18:359.Uchwała w sprawie nadania nazwy dla ronda
18:3910.Uchwała w sprawie uzgodnienia robót górniczych zabezpieczających w podłużni Hauer oraz Franciszek Müller na poziomie III w rejonie stanowisk dokumentacyjnych nr 35B/8, 35B/9 i 35B/24 w Kopalni Soli „Wieliczka”
18:3911.Uchwała w sprawie uzgodnienia robót górniczych zabezpieczających w poprzeczni Schmidt w rejonie stanowiska dokumentacyjnego nr 35B/18 w Kopalni Soli „Wieliczka”
18:4012.Uchwała w sprawie uzgodnienia robót górniczych zabezpieczających w podłużni Baum w rejonie stanowiska dokumentacyjnego nr 35B/19 w Kopalni Soli „Wieliczka”
18:4113.Uchwała w sprawie uzgodnienia robót górniczych zabezpieczających w podłużni Baum na poziomie IIw w rejonie stanowiska dokumentacyjnego nr 35B/19 oraz poprzeczni Schwind na poziomie IIn w rejonie stanowiska dokumentacyjnego nr 35B/22 w Kopalni soli „Wieliczka”
18:4114.Uchwała w sprawie uzgodnienia robót górniczych zabezpieczających w podłużni Ferdynand dEste na poziomie III w rejonie stanowiska dokumentacyjnego nr 35B/28 w Kopalni Soli „Wieliczka”
18:4415.Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Współfinansowanie w zakupie samochodu osobowego typu terenowego w wersji oznakowanej” dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce
18:4716.chwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Współfinansowanie w zakupie sztandaru” dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce
18:4917.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wieliczka, obręb 3, stanowiących własność Skarbu Państwa
18:5118.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Wieliczce obręb 3, stanowiących własność osób fizycznych
18:5219.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Pawlikowice
18:5820.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Raciborsko, stanowiącej własność osób fizycznych
19:0121.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kokotów, stanowiących własność Gminy Wieliczka
19:0522.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Węgrzcach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Wieliczka
19:0723.Uchwała w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Węgrzcach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Wieliczka
19:0924.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Wieliczce obręb 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
19:1225.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wieliczce obręb 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka
19:1526.Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Grajowie, stanowiącej własność Gminy Wieliczka
19:1727.Uchwała w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej na działce nr 428/2 w miejscowości Janowice, Gmina Wieliczka
19:1928.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej rady Seniorów w Wieliczce
19:2229.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
19:2530.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
19:3131.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
19:4032.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce
19:5933.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
19:5934.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Wieliczce - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje