XXIV Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 4 grudnia 2020 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 570 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:53:08
Liczba odtworzeń: 648
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
7. Sprawy różne
8. Wybór metody, ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
9. Określenie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
10. Zakończenie obrad XXIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad