Sesja Rady w dniu den 30 maj 2019

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 915 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:46:35
Liczba odtworzeń: 872
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:361.Otwarcie sesji.
15:362.Ślubowanie radnego.
15:413.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
15:544.Informacje dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Sprawozdanie z działalności PCPR z 2018 rok; Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej; Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej; Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
15:565.Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
15:576.Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz współfinansowania wykupu gruntów dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy miasta Tyczyn".
15:597.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.
16:008.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
16:009.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:1410.Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
16:1611.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:1612.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad